Tulekahju korral tegutsemise juhis

(Kinnitatud direktori13.10.2010.a käskkiri nr 1.1-6/46 ).

1. Päästetööde juhtimisgrupi liikmed.
2. Kohe peale tulekahjust teatamist Häirekeskusele 112.
2.1. Otsustada kas on võimalik tulekahju kustutada omajõududega.
Tegutseda tuleb otsustavalt ja kiiresti, ohtu seadmata ennast ja teisi.
2.2. Asuda olemasolevate vahenditega ( esmased tulekustutusvahendid: pulber- ja süsihappegaasikustutid, jne) tulekahju kustutama, võimaluse korral abi kutsudes.
2.3. Hoolitse selle eest, et häiresireen jõuaks kõigi hoones viibijateni (juhul, kui ei rakendu ATS).
2.4. Vältida tuuletõmbust ja õhu tugeva juurdevoolu tekkimist ruumis, kus tulekahju puhkes, vastasel korral levib tuli eriti kiiresti.
2.5. Välja lülitada põlevas ruumis olev elekter võimalikult kiiresti ( elektrikilbid asuvad koridorides).
2.6. Eraldada tulekahjukoht muudest ruumidest kui tule kustutamine olemasolevate vahenditega ei ole võimalik (uks tihedalt sulgeda, et vähendada õhu juurdevoolu, sulgeda vaheuksed, et suits ja tuli ei leviks).
2.7. Mitte avada ruumiust, kus avastatakse tulekahju, et ei tekiks ruumi õhu juurdevoolu ja sellega püstleegi tekkimist.

3. Pulberkustutite kasutamine.
3.1. Kustuti tööle rakendamiseks tuleb:
3.2. Võtta kustuti paremasse kätte;
3.3. Tõmmata välja splint;
3.4. Suunata vasaku käega vooliku suue tulekoldesse;
3.5. Suruda käepidemed kokku.
3.6. Kustutamist tuleb alustada lähemalasuvast tuleosast. Parim tulemus saavutatakse töötades kustutamisel pühkivate liigutustega. Kuiva pulbri graanulid paisatuna tulle katkestavad tule ahelreaktsiooni, saades protsessiks vajalikku kuumust tulest endast. Seetõttu on kuival pulbril ka teatud jahutav mõju. Reaktsiooni käigus laguneb kuivpulber lämmatavateks gaasideks, isoleerides hapniku juurdepääsu. Lisaks sellele tekitab AB- klassi pulber sulami, mis katab põleva materjali koorukesena

Meelespea tulekahju avastamisel :
I KIIRESTI HOONEST VÄLJA
II PIKALI SUITSU ALLA
III KONTROLLI UST ENNE AVAMIST
IV PANE TULI RUUMI KINNI