Söögivahetunnid:

pärast II tundi kell 9.40   1.-3. klass
pärast III tundi kell 10.45   4.-7. klass
pärast IV tundi kell 11.50   8.-12. klass