Turvalisus

Koolivägivald on oma klassi- või koolikaaslase:

 • norimine, mõnitamine, suhtlemisel ebaviisaka sõnavara kasutamine;
 • filmimine, pildistamine luba küsimata ja selle ülespanek virtuaalsesse keskkonda
 • asjade võtmine, nende lõhkumine ja määrimine;
 • varastamine;
 • eiramine, tema kohta laimujuttude levitamine;
 • ähvardamine vägivallaga;
 • peksmine, ahistamine, seksuaalvägivald;
 • raha ja asjade “pommimine”
 • ebaviisakate sõnumite või e-mailide saatmine.

Mida teha, kui oled langenud kiusamise ohvriks või kui tead, et kedagi kiusatakse?

 • Räägi sellest täiskasvanutele – lapsevanemale, klassijuhatajale, koolidirektorile, õppealajuhatajale, psühholoogile, kooli meditsiiniõde.
 • Väldi koolimajas kohti, kus on oht sattuda kiusamise ohvriks.
 • Veeda vahetunnis aega koos sõpradega, ära ole üksi.
 • Kuna kiusajale on oluline, et sa temast välja teeks, teda kardaks, siis püüa kiusajast mitte välja teha.
 • Ära karda rääkida oma murest täiskasvanutele.
 • Sinul on võimalus rääkida oma murest arvuti kaudu usaldusväärsele inimesele.
 • Sinul ja sinu vanematel on  võimalus teha avaldus ka kohalikule noorsoopolitseile.

Mida teeb täiskasvanu koolivägivalla juhtumi avastamisel (teadasaamisel)?

 • Lapsevanem pöördub kooli töötaja või vajadusel politsei poole.
 • Kooli töötaja lahendab probleemi.
 • Ulatuslikuma probleemi puhul pöördub kooli töötaja abi saamiseks kooli juhtkonna (direktor, õppealajuhatajad, psühholoog-sotsiaalpedagoog) poole, kes aitab probleemi lahendada.
 • Kooli juhtkond kaasab probleemi lahendamiseks linnaosa valitsuse lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja, politsei.

Vägivald koolitöötaja suhtes on:

 • norimine, mõnitamine, suhtlemisel ebaviisaka sõnavara kasutamine;
 • asjade võtmine, nende lõhkumine ja määrimine;
 • varastamine;
 • eiramine, tema kohta laimujuttude levitamine;
 • ähvardamine vägivallaga;
 • ahistamine, seksuaalvägivald;
 • vägivalla kasutamine.

Koolitöötaja pöördub tema puhul kasutatud vägivalla juhtumi lahendamiseks:

 • Klassijuhataja, psühholoog-sotsiaalpedagoog ja majandusjuhataja poole.
 • Probleemi jätkumisel teavitatakse lapsevanemat ja kooli juhtkonda.
 • Kooli juhtkond teavitab vajadusel linnaosavalitsuse lastekaitsetöötajat ja politseid