Turvalisus

 1. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
 2. Lubamatu on tunni segamine mistahes viisil.
 3. Vahetunni ajal lahkuvad õpilased klassiruumist ja klassi uks lukustatakse.
 4. Koridoris käitutakse rahulikult ega häirita kaasõpilasi ning kooli töötajaid. Õpilane allub korrapidaja-õpetaja korraldustele. Treppidele ei koguneta, aknalaudadel ja radiaatoritel ei istuta.
 5. Aatriumi kasutatakse õppetundide, ürituste ja näituste läbiviimiseks. Vahetundides viibivad aatriumis korrektselt käituvad õpilased.
 6. Fuajees ja garderoobis pole õpilastel vahetundide ajal lubatud viibida.
 7. Treppidel liigutakse vastavalt kokkulepitud reeglitele: üles paremalt poolt ja alla vasakult poolt.
 8. Ohu ennetamiseks ja väljaselgitamiseks kasutatakse kooli koridorides ja kooli ümbruses toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.
 9. Tualettruume kasutatakse ainult selleks ettenähtud otstarbel ja kultuurselt. I korruse tualettruumid on mõeldud kasutamiseks ainult algklasside õpilastele.
 10. Kooli ruumides ja territooriumil on keelatud suitsetamine (sh e-sigareti ja huuletubaka tarbimine) ja mõnuainete tarbimine, samuti alkoholi- või narkojoobes kooli ilmumine. Energiajookide tarbimine kooli ruumides ei ole soovitatav.
 11. Koolis on õpilaspilet kasutatav kooli sissepääsuks ja lahkumiseks (vajalik valideerimine).
 12. Õpilane ei tohi kooli kaasa võtta esemeid, mis võivad ohustada koolis viibijate elu ja tervist.