26. märts 2023 Prügi – Muudame Suhtumist, Prügi Vs Tooraine, Tallinna Botaanikaaias

Tallinna Botaanikaaias toimub Rohelise Pealinna eriprogrammi raames keskkonnaüritus: „Prügi – muudame suhtumist, prügi vs tooraine“. Oodatud on ka õpetajad ja õppeasutuste juhid!

“Prügisse” tuleb suhtuda vastutuse ja kohusetundlikkusega. Et korrastada jäätmemajandust ja vähendada nn prügi teket, on oluline näha “prügi” kui ressurssi ja toorainet.

“Maailm vaevleb prügiuputuse käes ja on viimane aeg panna inimesi selle teema üle mõtisklema, et võtta vastutus oma käitumise üle. Me peame muutma oma suhtumist ja hakkama teisiti mõtlema, kuna globaalsel tasandil on toimunud suured muutused. Kõik siin planeedil on omavahel seotud ja neid seoseid on oluline enda jaoks lahti mõtestada. Soovime teemapäevaga “Prügi – muudame suhtumist, prügi vs tooraine” tähelepanu pöörata meie igapäevaeluga kaasneva jäätmetekkega ning võimalustega toota sellest midagi uut – taaskasutada ja luua – uuskasutada ning mõtiskleda ületootmise ja ületarbimise peale. Inspireerida oma külastajaid mõtlema tagajärgedele, mida igapäevaselt oma elus loome. Meie igaühe panus on oluline, meie vastutustundlikkus antud valdkonnas peab olema iga üksikindiviidi südameasi. Ees on ootamas muudatused tallinlastele jäätmekäitluses, sarnaselt tuleb meil tarbijana oma käitumismustrid ümber kujundada koduses jäätmemajanduses. Praktilisele ja huvitavale teemapäevale ootame kõiki huvilisi peredest omavalitsusteni välja”.

Olete oodatud Tallinna Botaanikaaeda 26.03 alates kl 11.00.
Kava: https://botaanikaaed.ee/et/uudis/prugi-muudame-suhtumist/
https://greentallinn.eu/events/prugi-muudame-suhtumist-prugi-vs-tooraine-teemapaev-palmimaja-konverentsisaalis-ja-oppeklassis/
Vt ka. https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E