8. märtsil algab e-kursus “Sissejuhatus lennunduserialadesse”

Eesti Lennuakadeemia avab peagi “Sissejuhatus lennunduserialadesse” e-kursuse.

Kursust on soovitav võtta nii neil, kes tunnevad huvi lennuakadeemias õppimise vastu kui neil, kes on hinges lennunduse sõbrad. Kursusele registreerimine on avatud ning registreeruda saab kuni 03. märts 2022.

E-kursuse aeg: 08. märts – 29. märts 2022.

E-kursuse läbinu:
👉 mõistab lennuohutuse tagamise põhimõtteid;
👉 oskab kirjeldada side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide olulisust lennunduses;
👉 teab peamisi lennuki ja kopteri komponente ja mõistab nende vajalikkust;
👉 teab lennueelse ülevaatuse põhimõtteid;
👉 omab ülevaadet Eesti lennundusest ja suurimatest lennundusettevõtetest;
👉 teab mehitamata õhusõidukite ajalugu, liigitust ja otstarvet;
👉 oskab hinnata mehitamata õhusõiduki käitamisel keskkonna erisusi, sh ilmaolusid.

E-kursuse lõpus saab sooritada testi ning kui sooritus on positiivne, väljastame osalejale ka tunnistuse (1 EAP!).
Täpsem info ja registreerimine ELA kodulehel.