Ettevõtlusõppe silmapaistev nominent – Pilvi Tauer

Kategooria Aasta ettevõtlik õpetaja

Parimate ettevõtlusõppe edendajate, nominentide hulka kuulub ka meie kooli õpetaja – Pilvi Tauer

Pilvi Tauer, Tallinna Tehnikagümnaasium, ettevõtlus- ja majandusõpetaja. Pilvi innustab ja inspireerib oma õpilasi ettevõtluses kanda kinnitama. Tunnid ei toimu ainult koolimajas ja klassiruumis, vaid ta võtab oma õpilastega aktiivselt osa ka erinevatest projektidest (näiteks LHV konkursist Börsihai, võistlusest Creatlon) ja aktiivselt osaletakse Euroopa Rahatarkuste viktoriinil, kus 2017/18. õppeaastal jäädi Eesti voorus teiseks, eelmisel õppeaastal jõudis parim TTG meeskond esimese kümne hulka. Korraldab õppekäike erinevatesse ettevõtetesse, viib õpilasi töötubadesse/külalistundidesse ja samuti kutsub oma tundidesse lugusid jagama külalislektoreid, igal sügisel osalevad kaheteistkümnendikud töövarjupäeva tegevustes. 12.klassis ettevõtlustunni raames kirjutavad kõik õpilased oma väljamõeldud firmale äriplaani, saades sellisel kujul ettekujutuse, mida tuleb alustaval ettevõtjal reaalselt teha. Kursus lõpeb oma äriplaani/ärimudeli kaitsmisega. Nii mõnigi õpilane on järgmisel aastal oma äriplaani ellu viinud. 2019/2020. õppeaastal on tööd alustamas ka 3 õpilasfirmat.
2017/18. õppeaastal osalesid õpilased majandusõppe tundide raames projektis Euroscola, kus tegelesid projektikirjutamise bürokraatiaga, rahastamaks oma õppereise nii Strasbourg kui ka aasta hiljem Brüsselisse, samuti õpiti giiditööd kaasõpilastele linnaekskursioone läbi viies.
Pilvi Tauer lõimib ettevõtlusalast õpet nii geograafia, majandus- kui globaalse maailma kursuse tundides õpilastega. Tema õppemeetodid on praktilised, mis innustab noori edaspidigi ettevõtluses püsima. Ta arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ning seoste loomise ja kirjaliku ning suulise eneseväljenduse oskust. Õpe sisaldab põnevaid tegevusi, olgu selleks kaupluses tehtav analüüs või ühine kinokülastus ainega seonduva dokumentaalfilmi vaatamiseks.

PALJU ÕNNE!