Ideekonkurss „Meie klassi panus turvalisemasse Eestisse“

Vanglateenistus kutsub osalema 9.-12. klasse ideekonkurssil „Meie klassi panus turvalisemasse Eestisse“

Arutelusid maailma ja meie Eesti julgeoleku teemadel kuuleme igapäevaselt. Kindlasti olete ka teie oma koolis ühel või teisel viisil kokku puutunud teemaga „turvalisus“.
Me kõik soovime tunda ennast turvaliselt. Eesti sisejulgeoleku tagamiseks ja seeläbi turvalisema Eesti kujundamisel on Vanglateenistusel tähtis roll. Meie tööks on toetada ja suunata kinnipeetavaid, et tavaühiskonda naastes saaksid nad paremini hakkama ja nende käitumine oleks õiguskuulekam. Seeläbi on meil kõigil julgem ja turvalisem koos elada.

Meie riigi ja inimeste turvalisust saab hoida ja kasvatada väga erinevatel viisidel. Saab meie väike aga vapper Eesti Vabariik ju juba 105. aastaseks. Selle saavutamiseks ja hoidmiseks, et meil on siin hea elada, on oluline kõigi panus.

Seetõttu kutsume teid ülesse koos oma klassiga mõtisklema teemal „Meie klassi panus turvalisemasse Eestisse“. Mõelge ühiselt, mida teie saate igapäevaselt teha selle nimel, et tunneksite ennast oma riigis turvaliselt.

Kujundage oma ideedest plakat ja saatke hiljemalt 17.02.2023 aadressile kaia.talver@just.ee