Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkurss

UNESCO ühendkoolide võrgustiku kooliõpilased on kutsutud osalema Tartu loodusmaja keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursile.

Parimate tööde koostajatele ja juhendajatele on rahalised preemiad ning UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmetele paneme välja 3 eriauhinda!

Julget osalemist!