Koostöölepe kultuuride vahel

27.02.2019-03.03.2019 viibis Tallinna Tehnikagümnaasiumi delegatsioon Toržok  `i linnas Tveri oblastis sealse kultuurikeskuse kutsel. Visiidi eesmärk oli koostöölepe, mille kohaselt avaneb võimalus arendada koostöösidemeid  kultuuri vallas, keelõppes, kunstiõppes ja tehnoloogiaõppes.
Delegatsioon kohtus Toržoki linna kultuurinõunikuga, kultuurikeskuse inimestega, külastati mitut kooli.
Lisaks ametlikule osale olid võõrustajad koostanud huvitava kultuuriprogrammi (muuseumid, teatrid, kohtumised kohalike kultuuriloolastega, õpitoad).
Koostöökokkuleppe kohaselt külastab Toržoki linna delegatsioon, kuhu kuulub ka suur hulk õpilasi, Tallinna mais 2019. Sellel koostöö kohtumisel avaneb Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastel võimalus osaleda töötubades ( kunst ja tehnoloogia, keeleõpe). Toržoki kultuurikeskuse õpilastele toimub ka  maalilaager, et jäädvustada Tallinna vanalinn. Plaanis on kontsert, mille üks oluline osa on kostüümid.