6. juunil toimus Lillepaviljonis pidulik vastuvõtt, kus Tallinn tänas oma haridusasutuste juhte õppeaasta jooksul tehtud töö eest ning tunnustas linna hariduskonkursside võitjaid.

Meie kool sai auhinna “Koostööprojekt 2019”:
Jakob Westholmi Gümnaasium, Alphagis OÜ, Tallinna Reaalkool, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Saksa Gümnaasium ja Tallinna Tehnikagümnaasium.

Virgestusalade ülelinnalise kaardistamisprojekti eesmärgiks oli:
-kaardistada Tallinna asumite virgestusalade tehniline seisukord ja heakord;
-kontrollida virgestusalade kohta olevad andmeid;
-täiendada Tallinnas asuvate virgestusalade veebikaarti uute objektidega.

Meie koolist osalesid selles GIS-projektis 11.klasside õpilased Julie Rand, Annabel Tänav ja Marion Martin. Õpilasi juhendas Pilvi Tauer.

Uudis Tallinna Haridusameti lehel.

Koostööprojekti koduleht.

PALJU ÕNNE!