Kutse BAFFi 2021 Liidriakadeemiasse

Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) kutsub 10. ja 11. klassis õppivaid Eesti noori kandideerima tasuta ingliskeelsesse virtuaalsesse koolitusprogrammi.

Sel aastal on BAFFi virtuaalses Liidriakadeemias osalejatel võimalik omandada tulevastele juhtidele vajalikke oskusi disainimõtlemise ja innovatsiooni alal.

Programmi kutsutakse kandideerima aktiivseid ja sihikindlaid õpilasi, kes on huvitatud oma juhioskuste arendamisest ja soovivad omandada uusi teadmisi väljaspool kooli USAst pärit õpetajate juhendamisel.

Nädalane virtuaalne koolitusprogramm hõlmab alljärgnevaid teemasid:

1. Innovatsioonistrateegiad
2. Disainmõtlemise põhimõtted
3. Esitlus- ja suhtlemisoskus
4. Meeskonnatöö ja koostöö

Juhtimine on mõtteviis, oskus suhelda ja koostööd teha. BAFFi 2021 Virtuaalse Liidriakadeemia eesmärk on edendada noorte juhtimisoskusi ja julgustada neid osalema erinevates ühiskondlikes tegevustes, arendada loovat mõtlemist, innustusvõimet ja otsustamisjulgust. Programmis osalevatel noortel on võimalus mitteformaalses õppes omandada uusi huvitavaid ja vähemtuntud meetodeid, mis on välja töötatud Ameerika Ühendriikides, arendades seeläbi oma isikupära ja loovat mõtlemist. Programm võimaldab luua uusi tutvusi ning leida innustavaid mõttekaaslasi.

Gümnaasiumiõpilased üle Eesti on kutsutud toimub ajavahemikul 26. – 30. juuli. Programmis osalejate arv on piiratud ning kutse osalemiseks saadetakse kandideerimisvooru edukalt läbunud kandidaatidele.

Lisateavet programmi kohta ning registreerimislingi leiate:
https://balticamericanfreedomfoundation.org/baff-virtual-leadership-academy-2021-exceptional-skills-for-baltic-leaders-design-thinking/

Küsimuste korral võtke ühendust Ilze Doskinaga meiliaadressil IDoskina@ciee.org