Kutse gümnasistidele: informaatika eriala tutvustav üritus init 2022

TalTech IT teaduskonnas me usume tugevalt inimeste teadmiste ja oskuste lihvimisse ning arendamisesse. Läbivalt ülikooli ajal on tudengitel võimalus õpitud teadmisi rakendada nii praktiliste tundide käigus või ka väljaspool koolitundi. Ülikoolilinnakus on võimalik osaleda erinevates projektides, üliõpilaselus ning anda panus ka õppetöösse. Informaatika ja IT üldiselt on noorte seas väga populaarne valik just kõrge palgataseme tõttu, kuid kõigile see tegelikult alati ei sobigi. Selleks, et gümnaasiumi õpilasel oleks lihtsam paljude valikute seast just endale sobiv leida või kinnitada oma mõtet õppida IT-d, siis selleks oleme loonud informaatika eriala tutvustava ürituse init 2022.

init 2022 toimub kolmel nädalavahetusel – 5. märtsil, 12. märtsil ja 19.-20. märtsil Tallinna Tehnikaülikoolis.

Esimesed kaks päeva on suunatud eelkõige uute teadmiste omandamisele, loenguid peavad nii TalTechi IT teaduskonna õppejõud kui ka IT ettevõtete esindajad.

Töötubades käsitletakse erinevaid IT alaseid teemasid nii teoorias kui ka praktikas.

Viimane nädalavahetus on suunatud peamiselt praktilistele ülesannetele. Kahe päeva jooksul lahendatakse ülesandeid erinevatest õppeainetest TalTechi informaatika õppekavalt. Ülesanded annavad ülevaate ainetes õpetatavatest ülesannetest ja nende lahendamist lihtsustavad eelneval kahel nädalavahetusel loengute ja töötubadega saadud baasteadmised.

Ülesannetesse on sisse põimitud õpingukavaga seotud teemad, tudengitele pakutav Reaalabi ning teised elemendid, mis on alustavale tudengile olulised ülikoolis õppimiseks. Selleks, et kohapeal kõik sujuks plaanipäraselt ja keegi hätta ei jääks, siis on kohapeal mentoriteks informaatika tudengid. Nad abistavad nii ürituse ülesannetega kui ka vastavad vajadusel tekkinud küsimustele ülikoolilelu kohta.

Vaata init 2022 registreerumise ja ajakava kohta kodulehelt: https://cs.taltech.ee/init/

Kellele?
init 2022 ootab osalema 10. -12. klassi õpilasi, kellel on huvi IT hariduse vastu ning soovivad rohkem teada TalTechi informaatika erialast. Osalema mahub 50 õpilast.

Esialgne ajakava
05.03.2022
10.00 – 10.15 – Avamine
10.15 – 11.00 – Loeng – Ago Luberg (TalTech)
11.15 – 12.00 – Loeng – Twilio
12.15 – 13:15 – Lõuna
13.15 – 15.00 – töötuba I
15.15 – 17.00 – töötuba II
17.00 – 17.15 päeva lõpp, järgmise päeva tutvustus

12.03.2022
10.00 – 10.15 – Avamine
10.15 – 11.00 – Loeng – Tanel Tammet (TalTech)
11.15 – 12.00 – Loeng – Bolt
12.15 – 13:15 – Lõuna
13.15 – 15.00 – töötuba III
15.15 – 17.00 – töötuba IV
17.00 – 17.15 – päeva lõpp, järgmise päeva tutvustus

19.03.2022
10.00 – 10.15 – avamine
10.15 – 11.00 – meeskondadesse jagamine
11.00 – 12.30 – töö meeskondades
12.30 – 13.30 – lõuna
13.30 – 18.00 – jätkub töö meeskondades
18.00 – 19.00 – õhtusöök
19:00 – 21.00 – jätkub töö meeskondades
21.00 – 23.00 – õhtune sotsialiseerumine

20.03.2022
9.00 – 10.00 – Hommikusöök
10.00 – 10.15 – avamine
10.15 – 12.00 – töö meeskondades
12.00 – 13.30 – lõuna
13.30 -14.30 – Ülesannete kokkuvõtted
14.30 – kokkuvõtted, tagasiside.

Ajakavas võib esineda muudatusi
Täpsem info ja registreerimine
https://cs.taltech.ee/init/
init@taltech.ee
(PS. Kodulehele lisame jooksvalt infot nii esinejate, töötubade kui ka ülesannete osas)

Üritusel jälgitakse valitsuse poolt seatud covid-19 piiranguid. Need on aja jooksul muutuvad ning uuendatakse vastavalt vajadusele.

Hetkel kehtivad:
Kontrollitud avalikus ruumis toimuvates tegevustes peavad Covid tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast.
Tõendi peavad esitama ka 12-17-aastased, kes võivad lisaks vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamisele esitada ka testitõendi (PCR või antigeenitest). Covid tõend kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.
Lisaks tuleb siseruumides kanda maski!