Kutse seminaripäevale Mission Z, 5.02 Tartu loodusmajas

Kutse koos lisainfoga on leitav selle lingi all: https://bit.ly/3GBo5pO

Seminaripäeval mängime Boarderline boardgames loodud hariduslikku meeskonnamängu Mission Z: One last chance. Läbimängu juhatavad mängu loojad Norrast ja Hispaaniast. Mäng käsitleb säästliku ressursikasutuse, konflikti ja rahu, rände ja territooriumide hõivamise teemasid ning õpetab praktilise kogemuse kaudu rahvusvahelise konflikti tekkemehhanismide kohta.Seminaripäeva teises osas arutame koos, kuidas luua mängu eestipärane ja kliimamuutuste teemale keskenduv versioon, mis oleks kasulikuks õppevahendiks meie võrgustiku liikmetele.

Seminaripäev on osalejatele tasuta (sh lõuna ja kohvipausid) ning väljastpoolt Tartut tulijatele hüvitatakse sõidukulud. Osalejatel vajalik COVID-tõend.

Seminaripäeva toimumist kaasrahastavad Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.