Kutsume koolinoori osalema võistlusel Delta X 2021 (tudengitele ja gümnasistidele)

Hea koolipere!

Tartu Ülikool kutsub koolinoori osalema tudengite ja gümnasistide võistlusel Delta X 2021!

Delta X on Tartu Ülikooli ja Tartu linna poolt loodud võistlus, mille eesmärk on edendada lahenduskeskset maailmavaadet ning anda noortele võimalus end proovile panna. Esmakordselt toimuvale võistlusele on oodatud gümnasistid üle kogu Eesti kokku neljas võistlusvaldkonnas: robootika, digilahendused, ärimudelid ning matemaatika. Võistlusel võib osaleda individuaalselt ning koos meeskonnaga. Oluline on, et soovitakse leida lahendus olulisele probleemile või etteantud ülesandele.

Võistlusel on võimalik osaleda kuni viieliikmelistel meeskondadel ning kaasata enda tegevusse kuni kaks juhendajat. Võistlusele registreerimine on avatud ning esimeste võistlusvaldkondade registreerimise tähtajad on juba detsembris. Võistlusele on võimalik registreerida ja leida täpsemat infot lehel delta.ut.ee/delta-x. 

Delta X 2021 finaal toimub 27. jaanuaril 2021. Finaalis selgitatakse välja parimad meeskonnad, keda ootavad ees nii rahalised auhinnad kui ka mentorlus oma ideede ellu viimiseks.

Ürituse lisateave:
Mare Vahtre
Delta X projektijuht
deltax@ut.ee