Liiklusohutuskampaania Peatu, vaata, veendu

Maanteeamet korraldab juba kolmandat aastat koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga 5.-6. klasside õpilastele kampaaniat PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärgiks on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel.
Septembris viis huvijuht läbi teoreetilise õppetunni liiklusohutusest ning oktoobris said reguleerimata ülekäigud koolimaja ümbruses markeeritud.

Aitäh TTG 5.klassi õpilastele  ja nende õpetajale, kes aitasid markeerimisprojekti ellu viia!