Märtsikuu toiduraha

Märtsikuus toitlustatakse pikapäevarühma õpilasi 20. päeval.
Seega, tasuda tuleb 20 x 1,34 = 26,80 eurot.
Makse saaja: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
a/a EE672200221023029070
Viitenumber: 10074
Maksekorraldusel märkida: millise kuu eest tasutakse, lapse nimi, klass.
Toiduraha peab olema makstud eelneva kuu 25. kuupäevaks.