“Naised küberturbes – eeskujud tüdrukutele”

Tallinna Tehnikaülikool on valmis saanud õppematerjali “Naised küberturbes – eeskujud tüdrukutele”, mida kõik koolid on oodatud kasutama ja edasi jagama.

Materjal on loodud kahele sihtrühmale: 7.-12. klassi noored, kes alles otsivad oma teed ja täiskasvanud, kes noori nende teel toetavad ja nõustavad (lapsevanemad, õpetajad, mentorid ning koolid ja ettevõtjad). Ehkki see materjal keskendub tüdrukutele, võivad ka poisid siit kasulikke teadmisi saada.

Link materjalile: https://go.taltech.ee/eeskujud

Materjal sisaldab peatükke:  
1. Olen IT-huviline? sisaldab seletust, kes on häkker ja kes on kräkker. On neil suur erinevus? Võimalus on teha ka test, et teada saada palju on teis IT-huvilist.
2. Minu võimalused, sisaldab testi, millised on Eestis tegevused, mida üks noor võiks teha, et olla IT- ja küberturbe teemadest enam teadlik.
3. Karjäär ja oskused sisaldab ülevaadet tuleviku karjääri võimalustest OSKA raporti valguses ja läbi spetsialiseerumise astete Dr Esin Akay tähe-lahenduses.
4. Persoonid küberturbes on test, mis võimaldab ennast positsioneerida viie kategooria vahel, millisena oma tulevikku küberturbe valdkonnas võiks näha.
5. Ametid – vaatab üle, millistesse erinevatesse ametitesse on tänapäeval võimalik kandideerida tööle, mida toovad välja ka välismaised valdkonda reklaamivad portaalid.
6. Tüdrukud IT-s on ülevaade, mida on välja toonud naised ise, et miks nad tahaksid, et IT-sektoris oleks õppimas ja tööl enam kui 20% naisi.
7. Väljakutsed – viimane osa annab ülevaate uuringust välja tulnud murekohtadest, milleks tuleks olla valmis. Lisatud on ka trikke ja nippe väljakutsete ületamiseks.
8. Lood naistest, sisaldab 59 persoonilugu naistest, kes on Eestis 2021 aastal IT ja küberturvalisuse valdkonnas tegutsemas. Saame lugeda nende õpingutest, karjäärist ja töö iseloomust kui ka saavutustest ja unistustest. Lood oleme jaganud nelja gruppi: noored talendid, spetsialistid, valdkonna eksperdid, juhid. Lisaks on valminud viis innustavat videolugu.

Samamoodi saavad huvilised järgi vaadata 8.12 toimunud samanimelist konverentsi.
Päevakava, slaidid ja järelvaatamine: https://sites.google.com/view/ttd-kk/p%C3%A4evakava

Konverentsi ja samanimelise õppematerjali loomist toetasid Startup Estonia, KredEx, Kaitseministeerium, Targalt Internetis, tegevused viis läbi TalTech IT-teaduskond. Suur tänu kõikidele, aga ka kõikidele koolidele ja õpilastele, kes materjal nüüd edaspidi kasutama hakkavad.

Birgy Lorenz PhD,
teadur/scientist
Küberolümpia ja Küberpähkli projektijuht/Cyber Olympic project manager
IT-Didaktikakeskuse projektijuht/IT Didactic center project manager
TalTech Eetikakomisjoni esinaine/Chair of TalTech Ethics Committee
Targalt Internetis projekti ekspert/Safert Internet Estonia project expert
EU COST Action CA19122 “European Network for Gender Balance in Informatics”
Erasmus K2 project expert for “Cyber4Schools”
www.taltech.ee
birgy.lorenz@taltech.ee