Noore Õpetlase stipendium – taotlusvoor avaneb 1. juunil

Noore Õpetlase stipendiumiga välisülikooli õppima!

Alates 1. juunist on võimalik taotleda Noore Õpetlase stipendiumi õpinguteks välisriigi kõrgkooli bakalaureuseõppes. Haridus- ja Noorteamet ootab taotlusi kuni 1. juulini.

Stipendium koosneb õpingute alguses makstavast ühekordsest stardirahast. Eelmisel aastal oli stardiraha suurus 4000 eurot.

„Stipendiaadilt eeldatakse pärast õpingute lõppu omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist Eesti hüvanguks. Välja valitakse paarkümmend stipendiaati ning lõplik stipendiumi saajate arv kujuneb vastavalt programmi eelarvele,“ rääkis Haridus- ja Noorteameti stipendiumite ja toetuste büroo juht Carmen Raudsepp. Stipendiaadid tehakse teatavaks juulis ning stipendiumid antakse üle augustis.

Stipendiaatide valimisel hinnatakse nii õpitulemusi kui ühiskondlikku aktiivsust, aga ka motivatsiooni välismaal õppida ja omandatud tarkusi peale kraadi omandamist Eestis rakendada.

“Julgustame kandideerima koolilõpetajaid üle Eesti, sest noori, kelle unistuste ülikool asub välismaal, on igas koolis,” räägib Noore Õpetlase stipendiumi algataja ja nõukogu esimees Tõnu Pekk.

Noore Õpetlase stipendium on Eesti ettevõtjate, haridus- ja teadusministeeriumi ning haridus- ja noorteameti koostöös väljaantav stipendium. Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ühekordse stardirahaga Eestist pärit andekate keskharidusega noorte bakalaureuse tasemel õpinguid tunnustatud välisriigi kõrgkoolides.

Eesti ettevõtjate toel viimased 18 aastat välja antud stipendiumi on tänaseks makstud 228-le noorele. Kõige populaarsem sihtriik seniste stipendiaatide seas on Ühendkuningriigid, aga mindud on ka näiteks Ameerika Ühendriikidesse ja Hollandisse.

ROHKEM INFOT!