Noore õpetlase stipendiumi taotlusvoor

Gümnaasiumilõpetajaid, kes on oma haridustee jätkamiseks valinud ülikooli väljaspool Eestit, saavad kandideerida noore õpetlase stipendiumile, mille tähtaeg on 7. juulil 2020.

„Noore õpetlase stipendium on loodud stardipakuks kõigile suurelt ja julgelt unistavatele gümnaasiumilõpetajatele, kel on soov Eesti elu paremaks muuta välismaal tarkusi ja kogemusi omandades. Väikese avatud riigina peame kasutama igat võimalust, et parimatelt õppida ning see teadmine koju tagasi tuua,“ selgitab sihtasutuse Archimedes kõrgharidusprogrammide juht Katrin Kiisler.

Stipendiumi oodatakse taotlema gümnaasiumilõpetajaid, kes soovivad oma esimese rakendus- või bakalaureuse kõrghariduse omandada välisriigis. Lisaks pääseb õppur Eestis võrdlemisi haruldasse klubisse, kus oma tuge pakuvad nii endised stipendiaadid kui stipendiumi toetajad. Võrgustik tagab, et välisriiki ei ole vaja minna üksinda, vaid stipendiaadil on olemas kontaktid, kellele helistada või kellega suhelda, kui peaks tekkima mõni mure.

„Noore õpetlase stipendiumist on olnud mulle tohutult kasu. Starditoetus aitas mul esimesel ülikooli aastal Cambridge’i Ülikoolis majanduslikult paremini hakkama saada, aga veelgi enam olen kasu saanud noore õpetlase stipendiumi võrgustikust – see on väga vinge ülemaailmne võrgustik endistest ja praegustest stipendiaatidest, eraettevõtjatest, kes on sellele programmile oma panuse andnud ning samuti Eesti riigi ja Archimedese inimestest. See on äge näide Eestis toimivast eraettevõtjate ja riigi koostööst,“ ütleb 2011. aasta noore õpetlase stipendiaat Kert Pütsepp.

Nagu endine stipendiaat sõnas, on noore õpetlase stipendiumi juures oluline, et oma jõud on ühendanud nii era- kui ka avalik sektor. Nimelt pool stipendiumist tuleb riigilt ja pool eraettevõtjatelt. Seega kõigil on võimalik panustada noorte haridustee jätkamisse maailma absoluutsetes tippülikoolides. Täiendatud teadmistega stipendiaate oodatakse kodumaale tagasi oma uusi tarkusi rakendama.

Noore õpetlase stipendiaadid kutsuvad abituriente üles: „Tulge kampa, hakake NÕSikaks ja koos vallutame maailma!“ See üleskutse kajastub ka värskelt valminud videos, kus stipendiaadid räägivad, miks noore õpetlase stipendiumile kandideerida. Vaata siit -> https://youtu.be/MS6FE9Xwaxo

Rohkem informatsiooni stipendiumi taotlemise nõuete ning stipendiumiprogrammi toetamise kohta leiab sihtasutuse Archimedes kodulehelt – http://haridus.archimedes.ee/noore-opetlase-stipendium. Tänavu 17. korda jagatava noore õpetlase stipendiumi abil on välismaale õppima läinud kokku 186 noort.

Sotsiaalmeedias: https://www.facebook.com/watch/?v=291552458644731