Õiguse alused mittejuristile

Õigusteaduskonna auhinnatud e-kursus „Õiguse alused mittejuristile“ algab taas

14. septembril algab taas e-kursus „Õiguse alused mittejuristile“, mis annab õppijale algteadmised õigusvaldkonna kui terviku toimimisest ja praktilised näpunäited õiguslike olukordade lahendamiseks. Gümnasistidel aitab kursus otsustada, kas õigusteadus on sobiv eriala, mida ülikoolis õppida.

E-kursusel on seni osalenud üle 2000 inimese. „Igal uuel korral on rohkem osalejaid kui eelmisel. See näitab, et osalejad hindavad kursuselt saadud teadmisi kõrgelt ja soovitavad seda teistelegi,“ rääkis kursuse projektijuht Tiina Mikk. „Meie üllatuseks on kursus väga hästi vastu võetud ka täiskasvanud õppijate seas. Enamasti valitakse see küll silmaringi avardamiseks, kuid on neidki, kes on saanud kursuselt indu ja julgustust tulla õigust õppima. Teaduskonna sessioonõppes on see paindlikult võimalik,“ lisas Mikk.

Sügisesele e-kursusele saavad soovijad registreeruda veel viimase päevani enne selle algust, s.o 13. septembrini. Gümnasistidele on kursus tasuta. Täpsem info ja registreerimine on kursuse veebilehel.

Alates 2019. aasta sügisest on kursusel uued teemad: „Ettevõtlus“, „Perekond“ ja „Kord ühiskonnas läbi õigusprisma“. Sellega seoses on kasvanud ka kursuse ainepunktide arv ja senise 2 EAP asemel saab lõpetaja nüüd 3 EAP-d. Uusi teemasid on võimalik võtta ka eraldi jätkukursusena (1 EAP). Kogutud ainepunkte saavad õppijad soovi ja võimaluse korral oma kooli valikaineteks üle kanda ning lisada punktiarvestusse TÜ õigusteaduskonda astumisel. Iga e-kursusel omandatud ainepunkt annab õigusteaduskonda kandideerimisel ühe lisapunkti.

Lihtsas keeles ja kaasahaaravad õppematerjalid ning videoloengud on ette valmistanud oma ala tippteadlased ja praktikud – Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud. Lisaks tutvustavad spetsiaalselt kursuse jaoks loodud videoklippides noortele õigusameteid õiguskantsler Ülle Madise, riigi peaprokurör (2014–2020) Lavly Perling, riigikohtunik (2013–2019) Priit Pikamäe, õigusteadlane Lauri Mälksoo jt.

Õiguse aluste e-kursus on pälvinud e-kursuse kvaliteedimärgi 2018selge sõnumi auhinna 2017 ning Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnustuse 2018.

Lisateave: Tiina Mikk, e-kursuse „Õiguse alused mittejuristile“ projektijuht ja TÜ õigusteaduskonna õppejõud, tiina.mikk@ut.ee