Ootame õpetajad ja õpilasi mängima haridusliku meeskonnamängu Mission Terra

Veel järgmise esmaspäevani, 28. novembrini, on avatud registreerimine Mission Terra mängupäevale!

Kujutle, et inimkonna saatus on sinu kätes – meie planeeti on tabanud ekstreemsed kliimamuutuste tagajärjed ning ainus elukõlbulik piirkond on Terra. Sulle on antud ülesandeks tagada oma rahva ellujäämine, kuid aega on vähe ja tundub, et ressursse ei jagu kõigile! Kas saad olla kindel, et jääd pingelises olukorras oma põhiväärtustele kindlaks?

Missioon Terra on interaktiivne, hariduslik meeskonnamäng, mis käsitleb kliimamuutuste, säästliku ressursikasutuse, rahu, konfliktide, rände ja territooriumide hõivamise teemasid. Peale koolituse läbimist on võimalik mängukomplekte õppeasutustesse laenutada või kutsuda spetsialist oma kooli mängu juhtima.

Läbimäng toimub 7. detsembri pärastlõunal kl 14.00-17.00 Mondo kontoris Telliskivis.
Oodatud eri kooliastme õpetajad ja gümnaasiumi õpilased!

Lisainfo ja registreerimine.

Mäng on eestindatud versioon aastatel 2014-2016 loodud mängust Mission Z: One Last Chance.