Õpilasvõistlus “Valede jaht”

Kutsume 7-19aastaseid õpilasi veebiavarustest valesid jahtima ja neid  koos kirjeldusega võistlustöödena esitama.                           

Valed on levinud aegade algusest peale, kuid veebiavarustes levivad need eriti suure kiirusega ja oskavad ennast kavalalt ära peita. Seega on meile kõigile oluline oskus valesid ära tunda ja nendest hoiduda.

Võistlus toetab õpilaste teadmisi ja oskusi internetis valede märkamiseks: miks ja kuidas valeinfo veebi jõuab ning kuidas seda ära tunda. Võistlusega kaardistame üldist olukorda: millised valed õpilaste inforuumi jõuavad ja milline info on nende arvates vale.

Keda ootame osalema?

Võistlusele ootame osalema 7-19aastaseid õpilasi üksi või mitmekesi, iseseisvalt või mentori abiga. Grupis võib olla kuni viis liiget, liikmed võivad olla eri vanuses. Mentoriks võib olla õpetaja, lapsevanem, õde-vend, sugulane. Mentori rolliks on aidata läbi mõelda võistlustöö kirjeldus ning olla abiks võistlustöö üleslaadimisel.

Kuidas osaleda?

Võistlusel osalejad otsivad internetist endale sobival ajal ja kohas valesid ning vormistavad need võistlustööna. Üks osaleja või grupp võib esitada kuni kaks tööd. Võistlustöö esitamine käib Google kontosse sisse loginuna vormi kaudu, milles küsitakse töö esitajate isiklikke (vanus, nimi, kool) ja kontaktandmed. Võistlustöö tuleb vormi lisada PDF failina, kus on:

 1. Töö esitaja nimi ja kontakt
 2. Pealkiri
 3. Kategooria
 4. Kirjeldus:
  • põhjendus, miks selline töö ja teema valiti,  miks selline teema on noortele oluline ehk teema aktuaalsus vanusegrupile
  • mis on mureks, mis on valesti
  • millist pahandust see vale teha võib
  • mida peaks tegema, et vale edasi ei leviks
  • leitud vale kuvatõmmis ja võimalusel ka link
 5. Soovi korral lisamaterjalid
 6. Töö pikkus 1-2 A4 lehekülge
 7. Võistlustöö peab olema eakohane ja vastama netiketile, ei tohi olla teisi halvustav ega propageerida seaduste rikkumist

Valesid saab otsida erinevates kategooriates:

 • meemid ja pildiline materjal
 • videod ja animatsioonid
 • infograafikud ja diagrammid
 • uudised ja reklaamid
 • veebilehed ja kampaaniad
 • sõnumid, e-kirjad, postitused
 • muud kategoriseerimata valed internetis

Millal osaleda?

Võistlustöid saab esitada ajavahemikus 1. september kuni 20. oktoober 2020.

Kuidas õpetaja või lapsevanem saab õpilasi valede jahil toetada?

 1. Viige läbi õpilastega valede teemaline arutelu. Soovitame vaadata valede jahi animatsiooni.
 2. Aidake õpilastel tiimi (-e) luua ja toetage neid internetist valede otsimisel.
 3. Laske õpilastel ise otsustada, mis on oluline vale, mis mitte, sest meie soov on teada saada, mis kõnetab noori.
 4. Osalege ise ja suunake gümnaasiumiõpilasi osalema võistlust toetavatel veebiseminaridel:
  1. 15. septembril kell 16.00 gümnasistidele. Osalema on oodatud ka õpetajad. Lingi seminariga ühinemiseks leiate seminari päeval siit.
  2. 16.septembril kell 18.00 õpetajatele ja lapsevanematele eelregistreerimisega

Mis saab võistlustöödest?

 • Kõikide osalejate vahel loositakse välja auhinnad. Loosimised viiakse läbi erinevates vanuseklassides.
 • Zürii valib välja huvitavamate teemadega võistlustööd, mille alusel luuakse e-test “Vale versus tõde internetis”, mida saavad õppetöös ja mujal kasutada kõik huvilised
 • Zürii jätab õiguse anda välja ka toetajate eripreemiaid.
 • Viiakse läbi teavitus- ja teadustööd.

Võistlust korraldatakse Targalt internetis projekti raames.

Projektijuht:
Triin Kaasik, Triin.Kaasik@harno.ee, 5515520