Pikapäevarühma toiduraha

Detsembrikuus toitlustatakse pikapäevarühma õpilasi 13 päeval, seega tasuda tuleb 13 x 1,34 = 17,42 eurot.