Pikapäevarühma toiduraha jaanuaris

Jaanuarikuus toitlustatakse pikapäevarühma õpilasi 19. päeval.
Seega, tasuda tuleb 19 x 1,34 = 25,46 eurot.
Makse saaja: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
a/a EE672200221023029070
Viitenumber: 10074
Maksekorraldusel märkida: millise kuu eest tasutakse, lapse nimi, klass.Toiduraha peab olema makstud 25. kuupäevaks.