Pikapäevarühma toiduraha

Pikapäevarühma toiduraha oktoobrikuus on 22,78. 
Summa tasuda Koolitoitlustuse OÜ arvele EE672200221023029070
hiljemalt 25. septembril, viitenumber on 10074.
Selgitusse märkida: millise kuu eest, lapse nimi, klass.