Postimehe uus haridusportaal

Kui seni on Postimees käsitlenud haridusteemasid eelkõige ajakirjanduslikust aspektist, siis nüüdsest hakkame pakkuma tuge igapäevaseks õppetööks Postimehe haridusportaali abil. Postimehe haridusportaal asub aadressil https://haridus.postimees.ee/.

Eestikeelse hariduse toetamine on meie missioon ja meie võimalus. Meil on sellega seoses kolm suurt eesmärki. Esiteks, tahame ühte kohta koondada Postimehe haridusteemalist sisu, mida on kokkuvõttes päris palju. Teiseks, arvestades Postimehe arvamuskülgede mõjukust, soovime algatada arutelusid, kuhu peaks Eesti haridus suunduma 21. sajandil. Ja kolmandaks tahame haridusportaalis pakkuda sellist õppevara, millest õpetajatel oleks abi õppetunni läbiviimisel või õppuritel vilja iseseisvalt kodus õppimisel.

Mida Postimehe haridusportaalist siis juba leida võib?
Alustame koolilõpetajatest – oleme Postimehes avaldanud videod, kus matemaatikaõpetaja Silvia Pajus selgitab 2019. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami ülesannete lahenduskäike.  Lisaks oleme avaldamas veel mitmeid põhikooli matemaatika teemasid käsitlevaid õppevideosid. See on hea materjal, mida saavad kasutada nii õpetajad kui ka lapsevanemad, et õppureile tuge pakkuda, mida nad vajavad eriti praegustes koduõppe ja isolatsioonitingimustes.

Riigieksamiteks valmistujatele tuleme appi nii matemaatika kui ka eesti keelega. Järgmiste nädalate jooksul hakkavad Postimehe haridusportaalis ilmuma harjutustestid, mis on koostatud varasemate riigieksamite ülesannete järgi. Nii on võimalik seni õpitut korrata ja harjutada ka eksami tegemiseks.

Koos matemaatikaõpetaja Allar Veelmaaga hakkavad ilmuma õppevideod matemaatika kitsa kursuse teemade kohta.

Eesti keele riigieksamiks aitab valmistuda keeleteadlane professor Martin Ehala, kes on ka Postimehe arvamusosakonna juhataja. Oleme teinud temaga kolm videot, kust saate häid näpunäiteid, mida eesti keele eksamiks valmistumisel silmas pidada. Samuti oleme koos temaga ette valmistanud varasemate riigieksamite lugemisülesannete harjutustestid.

Meediakursus otse meediamajast!
Järgmiseks õppeaastaks oleme koolidele ette valmistamas meediapädevuse kursust. Praegu oleme valmis saanud umbes kolmandiku tundide materjalist, kevade jooksul valmib kogu kursuse sisu, et olla järgmiseks õppeaastaks täiesti kasutusvalmis. Tegemist on kursusega, kus võtame vaatluse alla järgmised teemad: kommunikatsioon, meediamajandus, mõjutustegevus, info ja selle kaitsmine. Kursus on mõeldud kasutamiseks meediasuunalises valikkursuses, samuti saab kursuse materjale kasutada gümnaasiumi kohustusliku eesti keele kursuse “Meedia ja mõjutamine” tundide raames.

Soovime teiega juba valminut jagada, et saada teilt tagasisidet – kas ja mida saame paremini teha? Iseäranis huvitab meid meediaõpetajate arvamus meediakriitika kursusest. Meie eesmärk on Postimehe haridusportaali koguda ja luua materjale, mis tooks meediateemad koolidesse otse meediamajast.

Viimaks, aga mitte sugugi vähem tähtsana – iga kolmapäeva õhtul kell 20 on nüüd KUKU-raadio eetris uus saade „Haridusmõte“, mida saab järelkuulata ka Postimehe haridusportaalis.

Head Postimehe haridusportaaliga tutvumist!