Robotex Online toimub 4. juunil Onlines

Robotex Eesti Online toimub 4. juunil

Robotex Eesti Online üritus toimub 4. juunil veebiülekandena ning saab teoks tänu Robotexi USA partneritele RoboRave ja RoboSensei ning koostöös RoboMikuga ja Elisa Stage’iga Eestist.

Kogu võistluspäev kantakse üle Robotex Facebook Lives ja Elisa Stage platvormil. Võistluspäeva juhitakse Robotexi stuudiost ning võistlejad liituvad veebi vahendusel igaüks neist kas oma kodust või koolist. Online võistlusel on võimalik osa võtta Lego sumo ja Lego joonejärgimise võistlustest. Online võistlus tähendab seda, et iga võistleja on ülesse seadnud kas sumo või joonejärgimise võistlusväljaku vastavalt etteantud juhistele ja nõuetele ning on reaalajas 4. juunil valmis otseülekande vahendusel võistlema oma kodust või koolist talle varasemalt ette määratud ajavahemikul.

Nii võistlustest osavõtt kui ka võistluste vaatamine on kõigile tasuta.

Registreerimine võistlustele:
https://game.robotex.ee/

 

Reeglid:

https://robotex.ee/wp-content/uploads/2021/05/RBTX-Online-LEGO-Sumo-EST.pdf
https://robotex.ee/wp-content/uploads/2021/05/RBTX-Online-LEGO-Joonejargimine-EST.pdf