Selgusid 2021. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad

Selgusid 2021. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad.

Konkursil osales ka meie 12.b klassi õpilane Hannah Mikenberg, kes pälvis eriauhinna. Tema koolipoolne juhendaja oli õpetaja Pilvi Tauer. 

Portaali „Eesti Geoloog“ eriauhind: Hannah Mikenberg (Tallinna Tehnikagümnaasium) töö „Soome lahe raua-mangaani konkretsioonide koostis ja tähtsus“ eest (juhendajad: Atko Heinsalu, Pilvi Tauer) Põhjendus: Hindajad leidsid, et võitjaks valitud töö oli koostatud põhjalikult ja sisaldas endas kõiki olulisi uurimistöö osasid, sealjuures ka praktilist tööd. Tegu on tugeva ja kompleksselt muidu keerulist teemat käsitleva rakendusgeoloogilise uurimistööga, kus keskendutakse lisaks Soome lahe raua-mangaani konkretsioonide geokeemilisele iseloomustamisele ka maavara kaevandamisvõimalustele. Arvestades lähitulevikus ees seisvat keerulist olukorda rohetehnoloogiate toormaterjalide nõudluse kasvus ja varustuskindluses, on just oma teemapüstituselt tegu väga aktuaalse ja originaalse teemakäsitlusega.

PALJU ÕNNE!

Kõik tulemused koos eripreemiatega leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.