Sissejuhatus lennunduserialadesse algab 05.05.2021

Kuna huvi oli suur, siis avab Eesti Lennuakadeemia sel kevadel veel teist korda “Sissejuhatus lennunduserialadesse” e-kursuse.
Kursust on soovitav võtta nii neil, kes tunnevad huvi lennuakadeemias õppimise vastu kui neil, kes onhinges lennunduse sõbrad. Kursusele registreerimine on avatud ning registreeruda saab kuni 03. maini 2021.
 
E-kursuse aeg: 05. mai – 02. juuni 2021.
E-kursuse läbimisel on osalejatel:
1. selgus lennuohutuse tagamise põhimõtetest;
2. arusaam side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide olulisust lennunduses;
3. teadmised peamiste lennuki komponentide ja õhusõiduki hoolduse kohta;
4. ülevaade lennueelse ülevaatuse põhimõtetest;
5. esmased teadmised Eesti lennundusettevõtlusest;
6. ülevaade mehitamata õhusõidukitest ja sellest kuidas ilm nende käitamist mõjutab.
E-kursuse lõpus saab sooritada testi ning kui sooritus on positiivne, väljastame osalejale ka tunnistuse (1 EAP!). Kursuse läbimiseks on aega 1 kuu.
Täpsem info ja registreerimine ELA kodulehel.