Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

Iga gümnaasiumi- ja kutsekooliealise noore peas tiksub tuhat küsimust:

Kuhu edasi õppima minna? Kas üldse, äkki puhkaks veidi ja sõidaks näiteks Austraaliasse? Aga kui siiski, siis mis eriala valida ja kas see ikka on minu “tassike teed”? Äkki on võimalik juba enne lõpuaktust kuskil proovida, mis mind huvitab, mulle sobib ja meeldib?

Kui esimestele küsimustele on kellelgi teisel üpris raske vastata, siis viimasele teame kindlat vastust – jah, on küll võimalik! Juba gümnaasiumiõpingute ajal saavad uudishimulikud ja hakkajad noored tulla ülikooli ja õppida Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemias tundma erinevaid erialasid. Seda professionaalide käe all ning paindliku ja mõistliku koormusega.

Pea 15 aasta jooksul on siin enesekindlama silmavaate, sõbrad kogu eluks ja õige teeotsa leinud üle 5570 noore.

Õpilasakadeemia:

  • pakub enesetäiendamise võimalust valdkondades, mis seotud huvipakkuva erialaga,
  • avardab silmaringi ja toetab tulevase elukutse teadlikumat valikut,
  • suunab õpingute jätkamisele ülikoolis (või siis mujal),
  • aitab kohaneda ülikooli- ja üliõpilaseluga
  • kasvatab sõpruskonda ja aitab luua väärt kontakte kogu eluks.

Arvestades seda, et enamik huvilisi õpib gümnaasiumis või kutsekoolis, siis oleme Õpilasakadeemia õppetöö kujundanud nii, et see ei segaks kooli. Kursused kestavad ühe semestri, õppepäevad toimuvad 5 – 6 päeval nädalavahetuseti ja algavad nii, et ka kaugema kandi noored kohale jõuaksid.

Sügissemester kestab oktoobrist detsembrini, kevadsemester veebruarist maini. Ühe kursuse maht on 2 ainepunkti (EAP-d). Lõpetaja saab TLÜ täiendõppe tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunkte üle kanda ülikooli õpingutesse. Muide, mitmes gümnaasiumis pakutakse võimalust Õpilasakadeemia kursustega asendada oma kooli vabaaine.

Õpilasakadeemias õpetavad Tallinna Ülikooli õppejõud ja magistriõppe tudengid, lisaks praktikud väljastpoolt ülikooli.

Igal semestri kursuste kava on ainulaadne. Võimalik on valida 8 – 10 kursuse vahel.

Sügissemestri kursused:

Ühe kursuse maksumus on 35 eurot (kui ei ole märgitud teisiti).

Registreerimine sügissemestri kursustele kestab kuni 29.09 2019.

Täpsem info:
www.tlu.ee/akadeemia | www.facebook.com/akadeemia
Bärbel Salumäe, Õpilasakadeemia projektijuht
Telefon: 6409 369
E-post: akadeemia@tlu.ee