Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kevadsemestri kursused gümnasistidele

Ülikooli Õpilasakadeemia kevadsemestri kursused on nüüd gümnasistidele registreerumiseks avatud. Kursused alustavad 4.veebruarist.

1. Kursus Noortelaagri abikasvataja kompetentsidest, mida on ammu oodatud:
Noortelaagri abikasvataja kompetentsid

2. Kaks välisõppejõu kursust, inglise keeles, mis annavad hea võimaluse noortel saada kogemuse ingliskeelses õppes.

Üsna mitmed gümnasistid kandideerivad välisülikoolidesse õppima. Need kursused annavad aimu ning hea kogemuse, kuidas on välisõppejõuga õpikoostööd teha.
USA välispoliitika muutuvas maailmas / U.S. Foreign Policy in a Changing World
ja
Sissejuhatus arenguuuringutesse / Introduction to Development Studies

3. Kursus, Akadeemiline kirjutamine inglise keeles, alustab juba 21. jaanuaril, et õpilased jõuaksid kevadise rahvusvahelise keeleeksami ajaks vajaliku omandada.
Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

4. Uus kursus, Rahutu mõte: sissejuhatus filosoofiasse, on välja töötatud ning viiakse läbi meie hakkajate magistritudengite poolt:
Rahutu mõte: sissejuhatus filosoofiasse

5. Saame korrata ka mullu kevadel noorte poolt väga hea tagasiside saanud kursust: Ärimatemaatika algajatele
Ärimatemaatika algajatele

Kõigi kursuste info ja registreerumised on siin lehel:
TLÜ Õpilasakadeemia kevadsemester 2023

Kaia Ljaš
Õpilasakadeemia projektijuht | Student Academy Project Manager
kaia.ljash@tlu.ee
Phone + 372 640 9369
Avatud Akadeemia | Open Academy Office
Tallinna Ülikool | Tallinn University
Narva mnt 29, 10120 Tallinn, Estonia
https://www.tlu.ee/akadeemia