Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ootab noori kursustele

26.septembrini saavad noored huvilised registreerida end Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kursustele, mille eesmärk on tutvustada noortele tudengielu ja uusi võimalusi juba keskkooli ajal!
Lisainfoks külasta tlu.ee/akadeemia

Sügissemestrile registreerimine kestab 26.septembrini!

Sügissemestri valikus on seekord kaheksa kursust:
Ristmeedia – mis, miks ja kuidas
3D mudelid, visualiseerimine ja printimine
Pedagoogiline mõtlemine õppimisest ja arengust
Eripedagoogika – avasta kaaslase eriline maailm
Sotsioloogia algajatele (vene keeles)
Rakenduspsühholoogia
Sissejuhatus looduse seadustesse
Antropoloogia: uurides kaasaegseid kultuure (eesti ja inglise keeles)

 

Kursused on hetkel planeeritud toimuma kontaktõppes. Ühe Õpilasakadeemia kursuse maksumus on 35 eurot (kui ei ole märgitud teisiti).
Lisaks on sel sügisel kõigil gümnaasiumiõpilastel on 3-5 liikmeliste meeskondadena võimalik taotleda osalemist Õpilasakadeemia raames korraldataval informaatika kursusel Digitaru. Digilahenduse arendusprojekt on viimane, kokkuvõttev osa gümnaasiumi informaatika ainekavast. Digitaru eesmärk on rakendada meeskonnatöös eelnevatel informaatika valikkursustel õpitut konkreetse tarkvara arendusprotsessis.

Täpsem info:
www.tlu.ee/akadeemia | facebook.com/akadeemia
Kohtumiseni Õpilasakadeemias!