Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

Kutsume õpilasi Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemiasse! Selle aasta kevadsemestril on valikus kolmteist kursust. Tutvu kursustega!
Õpilasakadeemia on gümnaasiumiõpilastele heaks sissejuhatuseks ülikooliõpingutesse ning võimalus tutvuda ülikooli, meie õppejõudude ja tudengieluga. Paljud õpilasakadeemikud on jätkanud oma õpinguid just Tallinna Ülikoolis ja hinnanud saadud kogemust väga väärtuslikuks. Õpilasakadeemia kursuseid on võimalik arvestada kokkuleppel kooliga ka vabaainena. Lisaks saab kogutud ainepunktid hiljem ülikooliõpingutesse üle kanda.