Täna algab noortekonkurss „Koos suudame”

Kirjutan teile Siseministeeriumist seoses selleaastase koolinoorte konkursiga „Koos suudame“. Konkurss saab alguse täna, 29. septembril. Sellel aastal toimub konkurss heas koostöös noortele suunatud haridusliku algatusega Proovikivi kogu 2021/2022 kooliaasta vältel. Konkurss on suunatud 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele ning ka kutsekeskharidust omandavatele noortele.

Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle eakaaslastega, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna (nt kool või kodukoha kogukond) või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas üheskoos kogukonna liikmetega neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada. Varasemalt kandis konkurss nime „Mina suudan“ ja toimus ideekonkursina. Sellel aastal on „minast“ saanud „meie“ ja innustame õpilasi töötama meeskondadena. Lisaks innustame noori liikuma edasi ideestamise faasist – võistlustöödena esitatakse 2022. aasta kevadel ideede kirjelduste asemel juba konkreetsed projektid.

Mida peavad õpilased osalemiseks tegema? Õpilased võivad oma väljakutsed (ehk proovikivid) valida Proovikivi veebileheküljelt ning nende projektid võivad sündida nendele endale meelepärases vormis – vahetu idee on arendada noorte koostööoskusi ja algatusvõimet nt ettevõtluse, kunsti, kampaaniate korraldamise, teadustööde vms kaudu. Võistlustööde mõju peab olema suunatud noorte ja/või kohaliku kogukonna heaolu, tervise ja/või turvalisuse parandamisesse ning avaldama mõju Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks.

Osalema on oodatud vähemalt kaheliikmelised meeskonnad 6.-12. klassist ning kutsekeskharidust omandavad noored. Julgustame tegema koostööd ka kohaliku kogukonnaga (koolipere, kodukoha kogukond jne) või mõne organisatsiooniga! Oodatud on konkursitööd nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

Mida konkursi kestel tehakse? Aasta vältel korraldatakse noortele inspiratsiooniüritusi kuhu on kaasatud erinevad organisatsioonid ning pakutakse ka mentorlust.

Mis on auhinnaks? Võitjad selguvad kevadel 2022. Võitjad selgitatakse välja nii 6.-9. kui ka 10.-12. klasside seas.

500€ kolmele parimale projektile 6.-9. klassidest
500€ kolmele parimale projektile 10.-12. klassidest
250€ parimate projektide juhendajatele
Ka konkursil kõige aktiivsemalt osalenud kooli õpilasesindus saab premeeritud 500 euroga!

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 2. mai 2022 ning võistlustööd esitatakse läbi Teeviida veebilehekülje https://www.teeviit.ee/koos-suudame/
Võistlustööd esitatakse video vormis koos kirjaliku lühikirjeldusega.

Konkursi avaüritus toimub Facebooki otseülekandena Proovikivi Facebooki lehel 29. septembril algusega kl 15.30. Link üritusele: https://www.facebook.com/events/281916620062318
Kogu vajaliku info konkursi kohta saab Teeviida ja Proovikivi kodulehtedelt.
Kuula järgi ka Vikerraadio „Huvitaja“ saadet, mis läks eetrisse 29. septembri hommikul, kus Siseministeerium ja Proovikivi konkursist täpsemalt rääkisid: https://vikerraadio.err.ee/1037817/huvitaja

Konkurssi tutvustavate postrite failid leiate riigi pilveteenuse Sahvri lingilt siin. Failide allalaadimiseks kasutage parooli: KoosSuudame2021
Oleme tänulikud kui prindiksite materjali välja ning levitaksite seda koolis.

Jääme ootama õpilaste innustavaid ja lennukaid projekte!

Lisainfo ja küsimused:
Kodanikuühiskonna osakonna nõunik ja „Koos suudame“ projektijuht Minna Harjo
minna.harjo@siseministeerium.ee
tel. 5332 6793