Tartu Ülikooli teaduskooli e-kursused

Tartu Ülikooli teaduskool tuletab meelde, et põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel on 20. septembrini võimalik meie e-õppekeskuse (https://e-oppekeskus.ee/) kaudu registreerida mitmele põnevale e-kursusele.

Käesolevas infokirjas toome esile need e-kursused, millele on võimalik registreerida vähemalt 26. septembrini. Kõiki teaduskooli poolt pakutavaid kursusi on võimalik näha SIIT.

Füüsika ja astronoomia:
1.  Füüsikalised nähtused ja katsed;
2.  Kosmilisest kiirgusest tuumajaamani.
Humanitaaria:
1.  Inimene ja religioon;
2.  Vana-Egiptus ja tänapäev.
Keemia:
Täiendavaid teemasid koolikeemiale II (uus).
Loodusteadused:
1.  Eureka Start;
2.  Geoinformaatika.
Matemaatika:
1.  Erilised summad (uus);
2.  Arvuteooria;
3.  Matemaatiline arutlusoskus ja tõestamine.
Erinevad valdkonnad:
Praktiline analoogfotograafia (uus).

E-kursuste kohta tekkinud küsimustele aitavad leida vastuse teaduskooli õppetöö spetsialistid Natalia Nekrassova (737 6117, natalia.nekrassova@ut.ee) ja Annika Põlgast (737 6117, annika.polgast@ut.ee).