TEEMA-AASTA ja roheline pealinn: huvitav üritus Tallinna botaanikaaias

Mida me mõtleme, kui ütleme, et energiatootmine on „taastuv“? 1.04
Rohelise pealinna programmi raames toimuva teemapäeva “Mida me mõtleme, kui ütleme, et energiatootmine on „taastuv“?” viib 1. aprillil algusega kell 13.00 läbi Jonas Nahkor, füüsika ja tehnoloogia õpetaja, õppejuht ning Eesti Keskkonnahariduse Ühingu üks käivitajaid.
Nahkor on hariduses tegelenud süvitsi taastuvenergia tootmise ja liginullenergia hoonete teemaga ning võtab kuulajale arusaadavalt lahti ühiskonnas laialt levivad mõisted nagu „rohepööre“ ja „kliimaneutraalne“.
Teemapäeval otsitakse vastust küsimusele, mida need loosungid ja sõnad loodusteaduslikus vaates tähendavad.
Eelregistreerimisega: bit.ly/energiatootmine

Veel on vabu kohti 1. aprilli üritusele Tallinna botaanikaaias ja see ei ole sugugi nali:
vt https://botaanikaaed.ee/et/uudis/mida-me-motleme-kui-utleme-et-energiatootmine-on-taastuv/