Tervise teemaline joonistus- ja esseekonkurss

Tartu Tervishoiu Kõrgkool koostöös veebiportaaliga Tervisegeenius kuulutasid välja joonistusvõistluse teemal “Kes või mis on tervis” ning esseekonkursi teemal “Milline oleks vaktsiinideta maailm”.
Tervis ja heaolu on meie rohelise kooli programmi teemade seas – meenutuseks neile, kes ehk imestavad, miks ma seda üleskutset vahendan 🙂 Ja ehkki töid oodatakse ilmselt ikka inimese tervise teemal, siis joonistamise kõrvale või hiljem teema jätkuks saab rääkida ka meie planeet maa tervisest.

Joonistusvõistlusele on oodatud tööd teemal „Kes või mis on tervis“. Töid hinnatakse kahes kategoorias – lasteaiaealised ning kooliealised lapsed. Joonistus peaks olema teemakohane, aga joonistusvahenditele piiranguid seatud pole.

Konkurss: milline oleks vaktsiinideta maailm
„Esseekonkursi eesmärgiks on pöörata tähelepanu vaktsiinineerimise olulisusele. Eestis on vaktsineerituse tase juba kriitilisel piiril (alla 95%) ja seega ei pruugi enam toimida karjaimmuunus – immuunseid inimesi ei ole enam sel määral, et nad kaitseksid ka neid, keda mingil põhjusel valtsineerida ei saa,“  selgitas konkursi korraldaja, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi ja tervisekaitse osakonna juhataja Anna-Liisa Tamm.

Esseekonkursile on oodatud tööd teemal “Milline oleks vaktsiinideta maailm”. Töid hinnatakse kahes kategoorias – esiteks üldharidus- ja kutsekoolide õpilased vanuses kuni 19 aastat ning teiseks 20-aastased ja vanemad osalejad. Parimad tööd avaldatakse Tervisegeeniuse portaalis. Essee maht on maksimaalselt 8000 tähemärki, see peaks tuginema faktidele ning olema hästi loetav.

Täpsem info: nooruse.ee/konkurss. Tööde esitamise tähtaeg on 5. juuni.