Tallinna Tehnikagümnaasium on renoveeritud, kaasaegse õpikeskkonnaga ja pika ajalooga
gümnaasium Tallinnas. Gümnaasiumil on koostööleping juba üle 20. aasta Tallinna
Tehnikaülikooliga. Koolis õpib üle 800 õpilase, keda õpetavad rohkem kui 70 õpetajat.
Õpilase igakülgset arengut toetavad suurepärased sportimistingimused ja erinevad huviringid.
Ootame 2020/2021. õppeaastast oma meeskonda uusi suurepäraseid õpetajaid!

EESTI KEELE ÕPETAJAT (1,0 koormus)
MATEMAATIKA ÕPETAJAT (1,0 koormus)
INGLISE KEELE ÕPETAJAT (1,0 koormus)
KLASSIÕPETAJAT (1,0 koormus)
FÜÜSIKA ÕPETAJAT (1,0 koormus)
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT (1,0 koormus)
EESTI KEELE ÕPETAJAT (teise keelena, uus-sisserändajate lapsed) (1,0 koormus)
VENE KEELE ÕPETAJAT (1,0 koormus)

Sobiv kandidaat
1. on avatud, uuendusmeelne ning leiab lahendused töös ette tulevatele takistustele,
2. on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis,
3. omab vajalikku õpetaja kvalifikatsiooni ning soovitavalt eelnevat töökogemust õpetajana,
4. omab veendumust ja arusaama, et õpetaja on koolis õpilaste jaoks,
5. on korrektne väljenduses ja välimuses,
6. on hea suhtleja ja lapsesõbralik,
7. on aktiivse osavõtuga kooli üldtegevustes ning panustab kooli arengusse,
8. on loominguline ja lennukate mõtetega ning oma valdkonna „fan“ , kes oskab tekitada õpilases huvi aine vastu.

Omalt poolt pakume
1. avatud, kaasaegset ning paindlikku töökeskkonda,
2. võimalust rakendada oma ideid,
3. enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda,
4. meeldivaid ühisüritusi ja reise,
5. rõõmu oma tööst igasse päeva,
6. puhkust 56 päeva suvel,
7. väga soodsat ja maitsvat koolilõunat,
8. sportimisvõimalusi ja tervisepäevi,
9. täiendkoolitusi majasiseselt ja väljas,
10.tagatud täiskoormus, hea töö eest hea palk, ilus ja kaasaegselt varustatud ainekabinet.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid
1. sooviavaldus ja motivatsioonikiri,
2. kinnitus, et kandidaat vastab haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele.
3. elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
4. ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
5. muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume saata
hiljemalt 20.05.2020 tormis.otsma@ttg.edu.ee või
aadressil: Sõpruse pst 187, Tallinn, 13415.
Täiendav info tel: 58190057 (direktor Anneli Errit) või haldus- ja personalijuht Tormis Otsma tel: 58190059.
Tööle asumise aeg 21.08.2020.