Tallinna Tehnikagümnaasium on renoveeritud, kaasaegse õpikeskkonnaga ja pika ajalooga gümnaasium Tallinnas.
Gümnaasiumil on koostööleping juba üle 20. aasta Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech).
Koolis õpib üle 800 õpilase, keda õpetavad rohkem kui 70 õpetajat.
Õpilase igakülgset arengut toetavad suurepärased sportimistingimused ja erinevad huviringid.

Ootame oma meeskonda uut suurepärast töötajat!

LOODUSAINETE LABORI JUHATAJA ( koormus 1,0 ametikohta, dekreet- ja lapsehoolduspuhkuse asendajaks)


Sobiv kandidaat

 • on avatud, uuendusmeelne ning leiab lahendused töös ette tulevatele takistustele;
 • on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis;
 • omab loodusteaduste alast kõrgharidust;
 • omab baasteadmisi keemiast, füüsikast ja bioloogiast;
 • tunneb koolilabori ohutusnõudeid;
 • on korrektne väljenduses ja välimuses;
 • on hea suhtleja ja lapsesõbralik;
 • on aktiivse osavõtuga kooli üldtegevustes ning panustab kooli arengusse;
 • on hea stressi ja pingetaluvusega;
 • on hea suhtlemis- ja koordineerimisoskusega.

Loodusainete labori juhataja kohustused

 • inventari haldamine ja hooldus;
 • vahendite hankimine (osalemine Haridusameti erinevates projektides);
 • koostöö aineõpetajatega;
 • töö erinevates vanuseastmetes õpilastega;
 • laboritundide läbiviimine.

Omalt poolt pakume

 • avatud, kaasaegset ning paindlikku töökeskkonda;
 • võimalust rakendada oma ideid;
 • enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda;
 • meeldivaid ühisüritusi ja reise;
 • rõõmu oma tööst igasse päeva;
 • puhkust 56 päeva suvel;
 • väga soodsat ja maitsvat koolilõunat;
 • sportimisvõimalusi ja tervisepäevi;
 • täiendkoolitusi majasiseselt ja väljas;
 • tagatud täiskoormus, hea töö eest hea palk, ilus ja kaasaegselt varustatud ainekabinet.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid

 • sooviavaldus ja motivatsioonikiri;
 • kinnitus, et kandidaat omab konkursikuulutuses sätestatud kõrgharidust;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume saata hiljemalt 20.11.2019 e-posti aadressile  direktor@ttg.edu.ee ja tormis.otsma@ttg.edu.ee
või aadressil: Sõpruse pst 187, Tallinn, 13415.
Täiendav info tel: 6585303 (direktor Anneli Errit) või 58190059 (haldus- ja personalijuht Tormis Otsma).
Tööle asumise aeg 02.12.2019.