TÜ teaduskooli kursused õpilastele 2021.-2022. õa kevadsemestril

Avatud on registreerumine TÜ teaduskooli 2021/2022 õa jaanuaris algavatele kursustele, mille hulgas on nii uusi kui ka õpilaste seas juba varasemalt populaarsust kogunud kursusi. Registreeruda saab kursuse algusajani või seni, kuni kohti jätkub.
 
Kursuste hind, kirjeldused ja registreerumine: https://e-oppekeskus.ee/kursused/
 
10. jaanuaril 2022 algavad kursused.
 
Uued:
 • DNA ja valkude järjestuste analüüs bioinformaatikas, 10.–12. klass (3 EAP);
 • Baltisaksa pärand Eesti kultuuris, 9.–12. klass (1,5 EAP);
 • Väärtused, voorused ja pahed, 10.–12. klass (1,5 EAP);
 • Kirjuta oma elulugu, 10.–12. klass (2 EAP).
 
Iga aasta jaanuaris toimuvad:
 • Aktiivse kodaniku ABC, 10.–12. klass (2 EAP);
 • Pillide tundmine: parmupillist orelini, 10.–12. klass (2 EAP);
 • Minu keha ja ravimid, 12. klass (2 EAP).
 
15. jaanuaril 2022 või hiljem algavad kursused.
 
Uued:
 • CTF Tech Tütarlaste küberakadeemia, 10.–12. klassi tüdrukud, kutsekoolide ja ülikoolide esmakursuslased (1,5 EAP);
 • Inglise keele lugu, 10.–12. klass (3 EAP).
 
Iga aasta jaanuaris toimuvad:
 • Geenid – müüdid ja tegelikkus, 11.–12. klass ja tudengid/täiskasvanud (2 EAP);
 • Praktiline kodukeemia II, 10.–12. klass (3 EAP).
 
Kursuse lõpetaja saab Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse, millel on märgitud läbitud kursuse nimetus, teemad, maht ainepunktides ja tulemus (hindeline või arvestus).
Teaduskooli kursuste ühe ainepunkti (EAP) maht vastab 26-tunnisele õppetööle. Koolidel on võimalus arvestada teaduskooli kursusi õpilaste valikkursusena.
 
Lisateave: Annika Põlgast, Tartu Ülikooli teaduskooli õppetöö spetsialist, 737 6117, annika.polgast@ut.ee