Valitsuskabineti OTSUS

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti
haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist
ning lähevad üle distantsõppele.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus
distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide,
kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned.

Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja
ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud
õppevahendid ja –materjalid.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi
toimuda ka huviringid, treeningud jms.

Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes
ning palume õppuritel viibida kodus.

Lapsevanematel
palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.