Vanglateenistuse videokonkurss

Ka õpilastel on rasked ajad, eriti neil, keda ootavad ees eksamid. Meie eesmärk on innustada noori olema aktiivsed nii õppetegevuses kui ka väljaspool õppetegevust. Üheks viisiks, kuidas me seda teeme, on traditsiooniks muutuv filmikonkurss, mille korraldajaks on vanglateenistus.

Eelmisel aastal toimus filmikonkurss vaid Ida-Eestis, Viru Vangla piirkonna koolides. Sellel aastal laiendame konkurssi üle Eesti ning muudatusi on ka teemade valiku osas. Kui möödunud aastal oli vaid üks teema, millest sai filmi vändata, siis sel aastal on teemasid kaks, mille vahel on võimalik valida ja meelepärane teema endale napsata.

Filmikonkursi teemad on:

  1. Kuidas saan õpilasena panustada ühiskonna turvalisusesse?
  2. Minu sõber on diiler? Wt*?

Filmikonkursi mõte on kõnetada noori rääkima tänapäeva probleemidest otse ja ausalt või näitama, kuidas saab üks väike tegu muuta maailma paremaks. Konkursil on oodatud osalema kõik gümnaasiumiastme õpilased. Täpsemad tingimused ja nõuded on toodud välja registreerimisankeedis.

Registreerimisankeet on leitav

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5VHdj6ZckOIbw_Cm2MGJRzgkXO0-Snw8zwWQoZa-PeqCDmQ/viewform

Tööde esitamise tähtaeg on 12.02.2020, seega peaks info levitamine toimuma võimalikult kiiresti.

PARIM FILM 2021