Viktoriin “KISUB PISUT TORMISEKS”

Taaskord on Tallinna Keskraamatukogu ulatanud distantsõppe keerulises olukorras õpetajate suure koormuse leevendamiseks välja abikäe.

Aasta alguses koostasime muusika- ja filmisaali poolt muusika-, video- ja pildinäidetega erinevate raskusastmega harivad küsimustikud eesti nn rahvalaulu-heliloojast Veljo Tormisesest: „KISUB TORMISEKS“ ja „KISUB PISUT TORMISEKS“.

Kiidusõnad ja suur tänu õpetaja Anne Maibergile, kelle eestvedamisel osales tänaseks viktoriinis „KISUB PISUT TORMISEKS“ 57 Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilast.

Tänukirjad õpilaste seast parimatele vastajatatele ja tublile õpetajale.

GREGOR SUURVARIK, KÄRT RÄTSEP, RASMUS NURME, ROMET MURRE, STEN-ERIK ERVIN, TRENT ASSO TÕNISSON

PALJU ÕNNE!