Uudised

Esimene Tehnikaolümpiaad

Hea gümnasist! 19.veeruaril 2022 toimub esimest korda Tehnikaolümpiaad! Füüsika-, keemia- ja matemaatikahuvilised õpilased on saanud seni panna end proovile ainealastel võistlustel, kuid nüüd avaneb kooliõpilastel võimalus panna end proovile laiemalt, kombineerides kõik loodusteaduste ja tehnikaalased teadmised ühel…

1 2 111