Erasmus+

Tallinna Haridusameti koordineeritud Erasmus+ projekt metoodika mitmekesistamise teemal on jõudmas lõppu.
Teine jätkuseminar toimus teisipäeval, 12.03.2019 meie majas, kus osales 35 inimest: õpetajad Tallinna kümnest koolist ja ametnikud HAst.
Vahetati kogemusi, räägiti, mida on õpitud projekti abiga ja millised on edasised plaanid.
Meie kool pakkus vaatamiseks teadusteatri ja laborijuhataja Kairi Ehrlich tegi ettekande labori kasutamisest, kus õpitavale teooriale antakse värvi praktiliste tegevustega loodusainete tundides.
Väljas olid ka postrid, mis on tehtud õpilaste uurimuste kokkuvõtetena.