VALIKÕPPEAINED

1. PRAKTILINE MATEMAATIKA (1.-5. ja 8. – 9. klass)
2. PRAKTILINE TEADUS – PRATE (1.-5. ja 6. klass)
3. TEKSTIÕPETUS (2. klass)
4. ARVUTIÕPETUS (3., 5. ja 7. klass)
5. ETTEVÕTLUS (8. klass)
6. USUNDIÕPETUS (2. klass)