Võõrkeele õpetamise süsteem

Tallinna Tehnikagümnaasiumis
õpetatakse kolme võõrkeelt – vene keelt, inglise keelt ja saksa keelt.
Võõrkeeled on jaotatud kolme kategooriasse – A, B ja C keeleks.
A-võõrkeelt hakatakse õpetama alates III klassist ja selleks on inglise keel.
Alates VI klassist lisandub B-võõrkeel, milleks on vene keel.
Alates X klassist lisandub C-võõrkeel, milleks on  saksa keel või vene keel. See oleneb eelnevalt valitud B-keelest.